VYRÁBÍME KERAMICKÉ KNOFLÍKY,

KERAMICKÉ A SMALTOVANÉ ŠPERKY

ORIGINAL CERAMIC BUTTONS,

CERAMIC AND ENAMELED JEWELRY

Pavel Denk • Štěpánka Denková • Magdalena Dyntarová

 

KERAMICKÉ KNOFLÍKY A ŠPERKY

SMALTOVANÉ VÝROBKY

Pavel Denk

V Kamení 31

326 00 Plzeň

 603 478 194

Štěpánka Denková

V Kamení 31

326 00 Plzeň

737 149 156

Magdaléna Dyntarová

Hlavní 18

252 07 Štěchovice

724 271 194